logo-PK
ncbr_logo_z_czerwonym_napisem
lider
wiitch

Projekt Eko²IZOPUR

Tytuł projektu: Opracowanie technologii recyklingu surowcowego roślinnych olejów posmażalniczych i zastosowanie otrzymanych hydroksylowych biokomponentów do wytwarzania innowacyjnych wysokoefektywnych poliuretanowych materiałów termoizolacyjnych (Eko2IZOPUR).

Projekt Eko2IZOPUR zwraca uwagę na dwa główne kierunki rozwoju innowacyjnej gospodarki uwzględniające ochronę środowiska poprzez zagospodarowanie odpadów do wysokowartościowych produktów oraz wytwarzanie wysokoefektywnych materiałów termoizolacyjnych ograniczających starty energii w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym.

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii recyklingu surowcowego odpadowych roślinnych olejów posmażalniczych metodą syntezy chemicznej na drodze reakcji epoksydacji i otwarcia pierścieni oksiranowych oraz reakcji transestryfikacji. Drugim celem jest aplikacja otrzymanych hydroksylowych pochodnych olejów posmażalniczych jako jednego z dwóch głównych komponentów  do wytwarzania innowacyjnych materiałów termoizolacyjnych znajdujących zastosowanie w budownictwie energooszczędnym.

Podstawowe cele projektu ukierunkowane są na opracowanie technologii zagospodarowania odpadów poprzez ich przekształcenie do wysokowartościowych komponentów do syntezy materiałów termoizolacyjnych.

Należy również podkreślić że tego typu surowce poliolowe mogą być stosowane zarówno do pianek sztywnych i półsztywnych jak również do pianek elastycznych i materiałów litych.

Nr umowy: LIDER/28/0167/L-8/16/NCBR/2017

Termin realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2020

Założenia projektu

img12

Proekologiczne r...

Proekologiczne rozwiązania

– zagospodarowanie roślinnych odpadów komunalnych (Eko²) – uniknięcie ich składowania oraz spalania

– technologia wytwarzania bio-polioli przyjazna środowisku poprzez stosowanie syntezy bezrozpuszczalnikowej zgodnej z zasadami zielonej chemii

– opracowanie nowych technologii recyklingu surowcowego odpadów komunalnych jest szansą na zwiększenie konkurencyjności gospodarki Polski

– proekologiczne rozwiązania w syntezie termoizolacyjnych pianek PUR wpłyną na zwiększenie konkurencyjności polskich firm, jak również na kreowanie wizerunku firm dbających o środowisko i zasoby naturalne

– producenci poliuretanów, którzy już teraz zaczną wprowadzać bio-komponenty do syntezy materiałów polimerowych mają szanse w przyszłości konkurować z firmami zagranicznymi i umacniać swoją pozycję wśród producentów tych polimerów

img12

Natryskowa otwar...

Natryskowa otwartokomórkowa bio-pianka poliuretanowa

– paroprzepuszczalność,
– szybkość aplikacji,
– produkcja warstwy izolacyjnej w miejscu przeznaczenia,
– brak odpadów,
– przylega praktycznie do każdej powierzchni
– jest materiałem obojętnym chemicznie, nie powoduje reakcji alergicznych, jest nie atrakcyjna dla szkodników, zwierząt oraz grzybów i pleśni.

img12

Natryskowa zamkn...

Natryskowa zamkniętokomórkowa bio-pianka poliuretanowa

– niski współczynnik przewodzenia ciepła
– bardzo mała chłonność wody
– brak występowania mostków termicznych
– wypełnienie trudno dostępnych przestrzeni
– materiał obojętny chemicznie,
– nie powoduje reakcji alergicznych,
– nieatrakcyjna dla szkodników, zwierząt oraz grzybów i pleśni
– wzmacnia konstrukcję dachu/ściany
– ze względu na niski ciężar nie obciąża konstrukcji.

img12

Bio-poliole z od...

Bio-poliole z odpadów komunalnych:

surowiec w syntezie stanowi odpadowy olej posmażalniczy – zmniejszenie emisji CO2 poprzez nie wliczanie emisji wynikającej z etapu pozyskania surowca (uprawa rzepaku, tłoczenie oleju)

– recykling surowcowy olejów posmażalniczych metodą chemicznej modyfikacji poprzez reakcję epoksydacji i otwarcia pierścieni oksiranowych oraz transestryfikacji

– liczba hydroksylowa bio-polioli wytworzonych metodą epoksydacji i otwarcia pierścieni oksiranowych od 150 do 300 mgKOH/g

– liczba hydroksylowa bio-polioli wytworzonych metodą transestryfikacji od 200 do 400 mgKOH/g

Zespół