XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne 2018

W dniach 8 -11 maja 2018 wyniki projektu prezentowano na XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne 2018w Szczyrku. W ramach konferencji przedstawiono referat ustny pt. „Odpady komunalne jako źródło surowca do wytwarzania materiałów polimerowych”. Konferencja została zorganizowana przez:

– Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej

– Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

– Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Polimerowych

– Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczy im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Materiałoznawstwa,Technologii i Wzornictwa Katedra Technologii Materiałów Organicznych