UTECH EUROPE 2018

 

W dniach 29-31 maja 2018 wyniki projektu prezentowano na konferencji UTECH Europe 2018, która miała miejsce w Maastricht w Holandii. Dr inż. Maria Kurańska przedstawiła prezentację pt. „Open cell polyurethane foams modified with bio-polyols”. Konferencja połączona jest z targami związanymi z przemysłem poliuretanowym. W konferencji i targach uczestniczyło ponad 10 tys. osób oraz 206 wystawców. Wydarzenie to zgromadziło uczestników z 94 krajów i 87% osób potwierdziło udział w kolejnej konferencji i targach oraganizowanych w 2021.

www.utecheurope.eu