Times of Polymers & Composites

W dniach 17 – 21 czerwca 2018 na międzynarodowej konferencji Time of Polymers (TOP)&Composites we Włoszech prezentowano możliwości zastosowania odpadowego oleju posmażalniczego do wytwarzania bio-polioli zgodnie z zasadami Gospodarki Cyrkulacyjnej (referat ustny pt. „Bio-polyols Based on Waste Cooking Oils as New Generation Components for Polyurethane Synthesis According to Circular Economy”). Konferencja stanowi forum dla naukowców i przedstawicieli przemysłu na całym świecie zainteresowanych procesem przetwarzania polimerów, ich modyfikacją jak również stosowaniem surowców odnawialnych do ich wytwarzania.