BPS 2018

W dniach 12 – 14 września na międzynarodowej konferencji Baltic Polymer Symposium 2018 prezentowaliśmy wyniki badań dotyczące modyfikacji sztywnych pianek poliuretanowych bio-poliolami otrzymanymi z odpadowego oleju posmażalniczego. W ramach konferencji przedstawiono referat ustny pt. „Bio-components from waste for porous polyurethane materials preparation”. Badania realizowano w ramach pracy magisterskiej mgr inż. Wioletty Stochlińskiej. Podczas konferencji zaprezentowano również w formie posteru pt. „Bio-components from municipal waste”  właściwości bio-komponentów otrzymanych z oleju posmażalniczego.