GCNPM 2018

W dniach 10-12 września 2018 r. odbyła się międzynarodowa konferencja Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Materials organizowana przez pracowników Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej w tym osoby zaangażowane w projekt Eko2IZOPUR dotycząca najnowszych trendów w dziedzinie bio-materiałów i nanomateriałów polimerowych.. Ta cykliczna konferencja organizowana jest od 8 lat i skupia międzynarodowe środowisko naukowe i przemysłowe. Podczas konferencji Uczestnikom wręczano materiały promujące projekt Eko2IZOPUR.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele środowisk naukowych z Kanady, Kostaryki, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Republiki Czeskiej, Niemiec i Łotwy. Jednostki naukowe z Polski reprezentowane były przez Politechnikę Warszawską, Politechnikę Poznańską, Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Politechnikę Gdańską, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polską Akademię Nauk oraz Politechnikę Krakowską. Łącznie, w konferencji udział wzięło 80 uczestników, w tym przedstawiciele przemysłu.

W trakcie konferencji wygłoszono 24 referaty i przedstawiono 43 postery. Wykłady na zaproszenie wygłosili: prof. Chul B. Park (University of Toronto), prof. Salvatore Iannace (National Research Council of Italy) oraz prof. Tomasz Sterzyński ( Politechniki Poznańska).

Konferencja była miejscem nie tylko wymiany opinii i doświadczeń, ale również dyskusji na temat możliwości komercjalizacji prezentowanych wyników badań. Pokonferencyjne opinie wielu uczestników potwierdzają, że spotkanie to było udanym przedsięwzięciem pod względem naukowym i organizacyjnym. Kolejne z tego cyklu spotkanie, planowane jest w roku 2019 w Rydze.

W trakcie konferencji zaprezentowano wyniki projektu Eko2IZOPUR w formie posterów pt. „Epoxidized oils and polyols based on used cooking oils” oraz “Open cell rigid polyurethane foams based on bio-polyols”.