Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

Dr inż. Maria Kurańska uzyskała  nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii Naukowiec przyszłości za realizację projektu

„Opracowanie technologii recyklingu surowcowego roślinnych olejów posmażalniczych i zastosowanie otrzymanych  hydroksylowych bio-komponentów do wytwarzania  innowacyjnych wysokoefektywnych poliuretanowych materiałów termoizolacyjnych’’

Od 2018 roku nagroda jest przyznawana pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak.

Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają podmioty, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju.

Celem nagrody jest popularyzowanie i promowanie proinnowacyjnego sposobu myślenia oraz wyłonienie, docenienie i promowanie podmiotów:

  • realizujących innowacyjne projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz ze środków własnych;
  • realizujące projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz ze środków własnych mających wpływ na zrównoważony rozwój społeczeństwa i gospodarki;
  • dbających o rozwój sfery badawczo-rozwojowej;
  • działających na rzecz podniesienia atrakcyjności gospodarczej regionów.