• Kurańska M., Bio-polyols based  on used  cooking  oils  as component  for synthesis open cell rigid polyurethane foams, The 10th Conference on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Materials 2019, Ryga, Łotwa.
 • Kurańska M., Polaczek K., Malewska E., Prociak A., Zastosowanie pochodnych oleju posmażalniczego w syntezie pianek poliuretanowych, POLIURETANY2019, Ustroń,
 • Polaczek K., Kurańska M., Prociak A., Termoizolacyjne otwartokomórkowe pianki poliuretanowe z udziałem bio-polioli, POLIURETANY2019, Ustroń
 • Kurańska M., „Zielone” pianki poliuretanowe do zastosowań termoizolacyjnych otrzymane z modyfikowanego oleju posmażalniczego, Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne, 2019, Szczyrk.
 • Kurańska M., Malewska E., Transestryfikowany olej posmażalniczy jako komponent do syntezy pianek poliuretanowych, XXIV Konferencja naukowa Modyfikacje Polimerów 2019, Zakopane.
 • Polaczek K., Kurańska M., Prociak A., Wpływ struktury chemicznej bio-polioli z olejów posmażalniczych na właściwości otwartokomórkowych pianek PUR, XXIV Konferencja naukowa Modyfikacje Polimerów 2019, Zakopane.
 • Kurańska M., Malewska E., Polaczek K., Auguścik M., Leszczyńska M., Zastosowanie modyfikowanych odpadów komunalnych do otrzymywania pianek poliuretanowych, XXII Profesorskie Warsztaty Naukowe: Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych, 2019, Nowy Adamów.
 • Kurańska M., Malewska E., Polaczek K., Prociak A., Potencjał zastosowania  modyfikowanych  odpadów  posmażalniczych  w syntezie porowatych materiałów poliuretanowych, PomeraniaPlast 2019, Międzyzdroje.
 • Kurańska M., Prociak A., Bio-polyols Based on Waste Cooking Oils as New Generation Components for Polyurethane Synthesis According to Circular Economy, 9th International Conference Times of Polymers & Composites 2018, Ischia, Włochy.
 • Kurańska M., Prociak A., Polaczek K., Stochlińska W., Bio-components from waste for porous polyurethane materials preparation. Baltic Polymer Symposium 2018, Jurmala, Łotwa.
 • Kurańska M., Prociak A., Polaczek K., Stochlińska W., Hydroxyl derivatives based on used cooking oils as component for synthesis open cell rigid polyurethane foams,. The 6th International Conference on BIOFOAMS 2018, Chengdu, Chiny.
 • Kurańska M., Prociak A., Odpady komunalne jako źródło surowca do wytwarzania materiałów polimerowych, Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne 2018, Szczyrk.
 • Kurańska M., Prociak A., Uram K., Polaczek K., Stochlińska W.: Modyfikacja chemiczna odpadowego oleju posmażalniczego elementem gospodarki o obiegu zamkniętym, Kongres Technologii Chemicznej 2018, Gdańsk.