surowiec w syntezie stanowi odpadowy olej posmażalniczy – zmniejszenie emisji CO2 poprzez nie wliczanie emisji wynikającej z etapu pozyskania surowca (uprawa rzepaku, tłoczenie oleju)

– recykling surowcowy olejów posmażalniczych metodą chemicznej modyfikacji poprzez reakcję epoksydacji i otwarcia pierścieni oksiranowych oraz transestryfikacji

– liczba hydroksylowa bio-polioli wytworzonych metodą epoksydacji i otwarcia pierścieni oksiranowych od 150 do 300 mgKOH/g

– liczba hydroksylowa bio-polioli wytworzonych metodą transestryfikacji od 200 do 400 mgKOH/g