– zagospodarowanie roślinnych odpadów komunalnych (Eko²) – uniknięcie ich składowania oraz spalania

– technologia wytwarzania bio-polioli przyjazna środowisku poprzez stosowanie syntezy bezrozpuszczalnikowej zgodnej z zasadami zielonej chemii

– opracowanie nowych technologii recyklingu surowcowego odpadów komunalnych jest szansą na zwiększenie konkurencyjności gospodarki Polski

– proekologiczne rozwiązania w syntezie termoizolacyjnych pianek PUR wpłyną na zwiększenie konkurencyjności polskich firm, jak również na kreowanie wizerunku firm dbających o środowisko i zasoby naturalne

– producenci poliuretanów, którzy już teraz zaczną wprowadzać bio-komponenty do syntezy materiałów polimerowych mają szanse w przyszłości konkurować z firmami zagranicznymi i umacniać swoją pozycję wśród producentów tych polimerów